HUYỆN ỦY CƯ KUIN SƠ KẾT 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2019

Cập nhật lúc: 14:33 11/10/2019

Sáng ngày 11/10/2019, Huyện ủy Cư Kuin đã tổ chức hội nghị Sơ kết thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn huyện.

Đồng chí Lê Thái Dũng, TUV-Bí thư Huyện ủy Chủ trì hội nghị)

9 tháng đầu năm 2019, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Cư Kuin đạt khá. Tổng giá trị sản xuất toàn huyện ước đạt 3.645 tỷ đồng, tăng trưởng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 1.098 tỷ đồng đạt 74,66% kế hoạch cả năm tăng 17,8 % so với cùng kỳ năm trước; thương mại - dịch vụ ước đạt 940 tỷ đồng, đạt 74,3% kế hoạch, tăng 11,09% so với cùng kỳ; nông - lâm – ngư nghiệp ước đạt 1.067 tỷ đồng, đạt 70,83% kế hoạch, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2018. Trong 9 tháng đầu năm trên địa bàn huyện xảy ra dịch bệnh Lở mồm Long móng và Tả châu phi ở lợn, với gần 1.000 con lợn bị chết và tiêu hủy. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt vụ Đông Xuân 2018-2019  đạt 10.582 tấn, tăng 497 tấn so với kế hoạch đề ra; thu hoạch vụ Mùa được 4.315 ha, đạt trên 86% diện tích, năng suất bình quân ước đạt 6,41 tấn/ha. Tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm đạt 96,578 tỷ đồng đạt 148,01% dự toán tỉnh giao, tăng 82,46% so với cùng kỳ năm trước ; trong đó, thu thuế phí ước thực hiện gần 36 tỷ đồng đạt 108,9%, thu biện pháp tài chính ước thực hiện 60,6 tỷ đồng đạt 188% dự toán. Chương trình xây dựng nông thôn mới triển khai thực hiện tốt. Đến nay, toàn huyện đạt chuẩn 116/152 tiêu chí, đạt tỷ lệ 76,3% . Lĩnh vực văn hóa xã hội hoạt động có hiệu quả. Tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, 9 tháng đầu năm toàn huyện đã kết nạp mới 140 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 4.110 đồng chí. Huyện ủy Cư Kuin cũng đã thực hiện đưa 44 Công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã tại 8/8 xã trên địa bàn; Ban hành Kế hoạch chuẩn bị Đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025;

(các đại biểu tham dự hội nghị)

 Triển khai nhiệm vụ trong những tháng còn lại năm 2019, Huyện ủy Cư Kuin tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội, trong đó chú trọng phát triển sản xuất vụ Thu Đông, triển khai vụ Đông xuân 2019 -2020; tăng cường phòng chống dịch bệnh cho người và gia súc; Tập trung các nguồn lực, phấn đấu xây dựng xã Ea Ktur đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2019../.

T/h: Quỳnh Liên