HUYỆN ỦY CƯ KUIN SƠ KẾT 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 9 THÁNG CUỐI NĂM 2018

Cập nhật lúc: 14:57 05/10/2018

Sáng ngày 5/10/2018, Huyện ủy Cư Kuin đã tổ chức hội nghị Sơ kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong những tháng còn lại năm 2018 trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm 2018, Tổng giá trị sản xuất ước đạt 5.390 tỷ đồng, đạt 77,3% kế hoạch cả năm, bằng 99,08% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 1303 tỷ đồng đạt 72,13% kế hoạch cả năm tăng 18,4 % so với cùng kỳ năm trước; thương mại - dịch vụ ước đạt 1.155 tỷ đồng, đạt 71,6% kế hoạch tăng 10,6% so với cùng kỳ; nông lâm – ngư nghiệp ước đạt 2.390 tỷ đồng, đạt 82,64% kế hoạch, bằng 91,3% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt vụ Đông Xuân 2017-2018  đạt trên 10.667tấn, tăng 473 tấn so với kế hoạch đề ra; thu hoạch vụ Mùa được 1847 ha ha, đạt trên 61% diện tích, năng suất ước đạt 6,4 tấn/ha; gieo trồng vụ Thu Đông được 377/889 ha kế hoạch, đạt 42%. Tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm đạt 53,309 tỷ đồng đạt 104,7% dự toán tỉnh giao bằng 97,84% so với cùng kỳ năm trước. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm đã nâng cấp và sửa chữa và đưa vào sử dụng 29 tuyến đường giao thông các loại, với tổng chiều dài gần 20 km, kinh phí trên 15 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp được ần 2,5 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa xã hội hoạt động có hiệu quả. Tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, 9 tháng đầu năm đã kết nạp được 116 nâng tổng số đảng viên trên địa bàn là 3.947 đảng viên…

Triển khai nhiệm vụ trong những tháng còn lại năm 2018, huyện Cư Kuin cho công tác Thu ngân sách Nhà nước; phát triển sản xuất vụ Thu Đông, triển khai vụ Đông xuân 2018 -2019 đảm bảo diện tích và sản lượng đề ra; tăng cường phòng chống dịch bệnh cho người và gia súc, đảm bảo không để xẩy ra dịch bệnh trên địa bàn.

Hội nghị cũng đã thông qua Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 26-CTr/TU ngày 20/10/2008 của Tỉnh ủy về “Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn” và Báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

T/H: Quỳnh Liên