Huyện ủy Cư Kuin tổ chức điểm cầu trực tuyến của hội nghị cấp tỉnh tại huyện để quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị

Cập nhật lúc: 14:49 07/10/2019

Ngày 4/10/2019, Huyện ủy Cư Kuin đã tổ chức điểm cầu trực tuyến của hội nghị cấp tỉnh tại huyện để quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 23/8/2019 của BanT vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu tỉnh lần thứ XVII và Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35 và Kế hoạch số 127; Hướng dẫn chuẩn bị công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội đảng bộ các cấp; Hướng dẫn công tác xây dựng đề cương báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và các văn kiện để chuẩn bị Đại hội; Hướng dẫn công tác chuẩn bị tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu, nhất là lãnh đạo chủ chốt cần nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các nội dung được triển khai tại hội nghị. Đồng thời, tập trung nghiên cứu, thảo luận, làm rõ các nội dung của Chỉ thị số 35 và Kế hoạch số 127 gắn với tình hình thực tế của địa phương; Tổ chức quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình, đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện cho cấp ủy cấp trên.

T/h: Mỹ Hằng