HUYỆN ỦY CƯ KUIN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH MỞ RỘNG LẦN THỨ 18 NHIỆM KỲ 2015 – 2020

Cập nhật lúc: 07:47 17/04/2018

Ngày 6/4/2018, huyện ủy Cư Kuin đã tổ chức Hội nghị ban chấp hành lần thứ 18 nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhằm sơ kết tình hình nhiệm vụ quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2018. Đồng chí H’ Kim Hoa Byă, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy đã về dự Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, thực hiện nhiệ vụ quý I/2018 trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 1.628 tỷ đồng đạt 23,36% kế hoạch. Trong đó, giá trị Nông - Lâm - Ngư nghiệp ước đạt gần 731 tỷ đồng đạt 20,61% kế hoạch; giá trị công nghiệp xây dựng ước đạt 518,9 tỷ đồng đạt 28,72% kế hoạch; tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước; giá trị thương mại dịch vụ đạt 377,8 tỷ đồng, đạt 23,41% kế hoạch, tăng 10,06% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 358,5 tỷ đồng, đạt 19,27% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước đạt 23,726 tỷ đồng. đạt 49,59% dự toán tỉnh giao, đạt 37,96% huyện giao, bằng 99,61% so với cùng kỳ năm trước. Về sản xuất nông nghiệp, hiện nay ngành nông nghiệp đang hướng dẫn và con chăm sóc 2.022ha cây trồng các loại và triển khai kế hoạch phòng chống hạn cho vụ Đông Xuân 2017 – 2018. Ngành chăn nuôi tiếp tục phát triển, tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Thực hiện chương trình quốc gia xây dựng NTM, đến nay toàn huyện có xã Hòa Hiệp đạt xã NTM, 4 xã đạt từ 13 đến 15 tiêu chí và 3 xã đạt từ 8 đến 12 tiêu chí.  Lĩnh vực giáo dục, Y tế tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả, an ninh quốc phòng được giữ vững. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng, trong quý I/2018 đã kết nạp được 29 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trên địa bàn huyện là 3.855 đồng chí. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2018 đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm và tổ chức thực hiện đạt kết quả. Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các Hội, Đoàn thể từng bước được củng cố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Để tiếp tục phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong quý II/2018. Đảng bộ huyện tập trung tăng cường chỉ đạo công tác sản xuất, chăm sóc cây trồng, chủ động tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Đẩy mạnh xúc tiến mời gọi đầu tư vào cụm công nghiệp… Đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ lớn. Tiếp tục thực hiện Chương trình “Tiết kiệm ;àm theo lời Bác”. Triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng…

Đồng thời, các đại biểu tham sự dự còn được nghe báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kế hoạch số 11-KH/HU, ngày 21/4/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Thực hiện chương trình số 18-CTr/TU ngày 29/10/2007 của Ban thường vụ Huyện ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả Bộ máy Nhà nước”. Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 02-CT/HU, ngày 26/10/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện”.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng giấy khen cho 2 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền ( 2013 – 2017), 15 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền ( 2013 -2017). Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng giấy khen cho 5 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017 và 12 chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền ( 2013 – 2017, 13 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền ( 2013 – 2017) và  1 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2017.

T/h: Mỹ Hằng.