HUYỆN ỦY CƯ KUIN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH MỞ RỘNG LẦN THỨ 5 KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2020-2025.

Cập nhật lúc: 05:52 04/01/2021

Ngày 31/12/2020, Huyện ủy Cư Kuin đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 5, khóa IV nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Ảnh: Đồng chí Lê Thái Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo, lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các hội đoàn thể; các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh đã đề ra. Trong năm 2020, huyện đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tổng giá trị sản xuất đạt khoảng 4.206 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất bình quân trên đầu người đạt khoảng 65,09 triệu đồng/người/năm.

Ảnh: Đại biểu tham dự hội nghị.

Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 882 tỷ đồng, tăng 10,39% so với năm 2019. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 2.249 tỷ đồng, tăng 9,44% so với năm 2019. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 74,208 tỷ đồng, đạt 104,89% dự toán tỉnh giao và đạt 78,11% kế hoạch huyện giao. Tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 679 hộ, chiếm 2,63%, giảm 251 hộ so với năm 2019. Giải quyết việc làm mới cho 2.321 người, đạt 116,05% KH; đào tạo nghề được 2.110 người, đạt 105,5% KH. Thực hiện chương trình xây dựng NTM, cuối năm 2020 huyện có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM, đến nay huyện có 3 xã đạt chuẩn NTM. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được  quan tâm, tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố và kiện toàn.

Thực hiện công tác xây dựng Đảng, duy trì có hiệu quả Chương trình “Tiết kiệm làm theo lời Bác”, trong năm 2020 Huyện ủy đã hỗ trợ 280 triệu đồng cho 8 hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để xây dựng nhà ở. Chỉ đạo thành công Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở và Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Làm tốt công tác phát triển đảng viên, trong năm qua đã kết nạp 180 đảng viên, đạt 109% chỉ tiêu được giao, nâng tổng số đảng viên trên toàn huyện là 4.273 đồng chí. Đồng thời, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2020 đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm. Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các Hội, Đoàn thể từng bước được củng cố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2021, Đảng bộ huyện đưa ra các giải pháp dài hạn, tái cơ cấu nền kinh tế nhằm hướng tới tăng trưởng kinh tế bền vững. Đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Bảo đảm vững chắc an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội... Về công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị: Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng; Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, chỉ đạo chuẩn bị tốt nguồn nhân sự cho bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Đồng thời, làm tốt công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể, công tác xây dựng chính quyền...

       

 

Ảnh: Tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng giấy khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền ( 2016 – 2020); Đồng thời, tặng giấy khen cho 6 tập thể tiêu biểu, 10 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, 26 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm tiêu biểu 2020.              

T/h: Mỹ Hăng