HUYỆN ỦY CƯ KUIN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH MỞ RỘNG LẦN THỨ 9 NHIỆM KỲ 2020-2025.

Cập nhật lúc: 07:46 12/07/2021

Ngày 8/7/2021, huyện ủy Cư Kuin đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 9 nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhằm đánh giá tình hình nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí H’ Kim Hoa Byă, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đã về dự hội nghị.

Ảnh: Đại biểu tham dự hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo, lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các hội đoàn thể; các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh đã đề ra. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện đạt 4.337 tỷ đồng, bằng 50,46% KH, tăng 8,12% so với cùng kỳ năm trước. Gía trị sản xuất công nghiệp –Xây dựng được 887 tỷ đồng, đạt 50,46% KH, tăng 11,08% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nhà nước đạt 79,16 tỷ đồng, đạt 99,26% KH tỉnh giao và 75,39% KH huyện giao. Chương trình xây dựng NTM được triển khai thực hiện, hiện nay toàn huyện huyện có 2 xã được công nhân xã NTM, 1 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, 2 xã đạt 16-17 tiêu chí, 3 xã đạt 13-15 tiêu chí. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Ảnh: Đồng chí Lê Thái Dũng, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện công tác xây dựng Đảng, đã tổ chức đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc huyện ủy năm 2020. 6 tháng đầu năm đã kết nạp 26 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trên toàn huyện là 4.234 đồng chí. Đồng thời, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2021, trong đó đã tiến hành kiểm tra 20 tổ chức Đảng và 762 đảng viên chấp hành theo Điều 30 Điều lệ Đảng, giám sát 28 đảng viên và giám sát chuyên đề 04 tổ chức Đảng, đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm. Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các Hội, Đoàn thể từng bước được củng cố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Ảnh: H’ Kim Hoa Byă, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đã về dự và phát biểu tại tại hội nghị.

 

Thực hiện phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2021, Đảng bộ huyện tập trung quyết liệt, đồng bộ hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh; Tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng NTM; công tác sản xuất, chăm sóc cây trồng, chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ lớn. Tiếp tục thực hiện Chương trình “Tiết kiệm làm theo lời Bác”. Triển khai thực hiện công tác kết nạp đảng viên mới, Chương trình kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng…

T/h: Mỹ Hăng