HUYỆN ỦY CƯ KUIN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ RÚT KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CẤP CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2020 – 2025.

Cập nhật lúc: 14:53 22/05/2020

Ngày 21/5/2020, Huyện ủy Cư Kuin đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí H’Kim Hoa Byă, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đã về dự Hội nghị.

Đảng bộ huyện Cư Kuin hiện có 30 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 22 Đảng bộ cơ sở và 8 chi bộ cơ sở, 297 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Ngay sau khi có Chỉ thi số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 23/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn các cấp có liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghiêm túc triển khai thực hiện quan điểm chỉ đạo của cấp trên.

Ảnh: Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chọn Đảng bộ xã Ea Ktur là Đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm và chọn Đảng bộ xã Ea Hu làm điểm bầu trực tiếp Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư tại Đại hội. Qua triển khai thực hiện, các Tổ chức cơ sở Đảng đã thực hiện theo đúng hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và của huyện, 100% TCCS Đảng tiến hành Đại hội theo 4 nội dung: Đánh giá, tổng kết thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội; Tiến hành công tác bầu cử BCH, BTV, Chi ủy đảm bảo đúng theo quy chế bầu cử trong đảng; Công tác bầu Đại biểu dự Đại hội cấp trên đảm bảo đúng số lượng, chất lượng…Công tác điều hành Đại hội của Đoàn chủ tịch tại Đại hội đã bám sát quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành trung ương. Công tác nhân sự trong Đại hội được thực hiện theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng.

Ảnh: Đồng chí Lê Thái Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Bí Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội Nghị

Kết quả bầu cử Ban chấp hành nói chung: Số lượng ủy viên Ban chấp hành do Đại hội quyết định bầu cử tại Đại hội là 238/246 đồng chí, khuyết 8 đồng chí. Kết quả bầu cử BCH cấp xã nói riêng: Số lượng ủy viên Ban chấp hành do Đại hội quyết định bầu tại Đại hội là 112/120 đồng chí, khuyết 8 đồng chí. Bầu Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên có 268 đồng chí chính thức và 36 đồng chí dự khuyết.

Ảnh: Đồng chí H’Kim Hoa Byă, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí H’Kim Hoa Byă, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đã đánh giá cao kết quả Đại hội của các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện, nhất là các tổ chức cơ sở Đảng được chọn thực hiện Đại hội điểm rút kinh nghiệm và thí điểm bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư. Các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy đã xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết nội dung bám sát quy định, đánh giá sát đúng tình hình thực tế địa phương; Công tác chuẩn bị nhân sự chặt chẽ, đúng quy trình; Công tác bầu cử tại đại hội và tại phiên họp lần đầu của cấp ủy khóa mới được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, theo đúng trình tự, thủ tục…

Ảnh: Đồng chí Lê Thái Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng giấy khen cho 16 tập thể, 18 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở ( nhiệm kỳ 2020 – 2025).

T/h: Mỹ Hăng