Huyện ủy Cư Kuin tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05 Bộ Chính trị

Cập nhật lúc: 16:44 05/08/2019

Sáng 2/8/2019, Huyện ủy Cư Kuin đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện.Sáng 2/8/2019, Huyện ủy Cư Kuin đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện.

Đồng chí Y Jăn Bkrông Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chủ trì hội nghị

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo, 100% Chi bộ, Đảng bộ cơ sở trên toàn huyện nghiêm túc triển khai đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ… trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, gắn với việc thưc hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quốc phòng an ninh tại địa phương …. Qua theo dõi có 100% tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện đã triển khai cho các cá nhân đăng ký kế hoạch, nội dung phấn đấu rèn luyện với trên 3.400 đảng viên; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức tham gia rèn luyện đạt 95%.. ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và người dân được nâng lên rõ rệt. 3 năm qua chương trình “Tiết kiệm làm theo lời Bác” của huyện đã tiết kiệm được hơn 1,3 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng mới 14 căn nhà sửa chữa 11 căn nhà và một số hỗ trợ khác cho các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí trên 1,4 tỷ đồng. Cấp huyện đã lựa chọn những vấn đề bức xúc nổi cộm liên quan đến đất đai, các thủ tục hành chính, vấn đề an sinh xã hội, môi trường để tập trung chỉ đạo xử lý khắc phục có hiệu quả. Đến nay Chương trình xây dựng Nông thôn mới đã và đang được triển khai thực hiện tốt, huyện Cư Kuin hiện có 1 xã đạt 19 tiêu chí, 6 xã đạt từ 12-15 tiêu chí, 1 xã đạt 11 tiêu chí. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5,26%, thu nhập bình quân đầu người đến cuối 2018 đạt 38,5 triệu đồng/người/năm. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hôi được giữ vững. Mỗi năm huyện kết nạp mới 130-140 đảng viên vào đảng…

Các đại biểu tham dự hội nghị

Thời gian tới huyện Cư Kuin tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đưa việc học tập và làm theo tương tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương.

Nhân dịp này, đã có 11 tập thể, 17 cá nhân được Ban thường vụ Huyện ủy tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện./.

T/H: Quỳnh Liên