HUYỆN ỦY CƯ KUIN TỔNG KẾT NHIỆM VỤ NĂM 2019 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

Cập nhật lúc: 09:22 04/01/2020

Sáng ngày 3/1/2020, Huyện ủy Cư Kuin đã tổ chức hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 trên địa bàn huyện.

Description: C:\Users\Vi Tinh THUAN NGUYEN\Downloads\IMG_1.jpg

(Hình 1 : Đồng chí Lê Thái Dũng - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị)

Năm 2019, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Cư Kuin đạt khá. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 3.927 tỷ đồng, đạt 100,06% kế hoạch cả năm, tăng trưởng 6,52% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 559 tỷ đồng đạt 100,13% kế hoạch cả năm tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước; thương mại - dịch vụ ước đạt 1.150 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 10,6% so với cùng kỳ; nông - lâm – ngư nghiệp ước đạt 2.218 tỷ đồng, đạt 100,04% kế hoạch, tăng 4,33% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt gần 43.000 tấn, đạt 101,86% với kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 60,84 triệu đồng/ người/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 112,94 tỷ đồng đạt 173,1% dự toán tỉnh giao, tăng 69,01% so với cùng kỳ năm trước ; trong đó, thu thuế phí thực hiện 44 tỷ đồng đạt 133,3%, thu biện pháp tài chính thực hiện được 68,94 tỷ đồng đạt 213% dự toán. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt 127/152 tiêu chí, đạt tỷ lệ 83,55% . Lĩnh vực văn hóa xã hội hoạt động có hiệu quả. Tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, năm 2019 toàn huyện kết nạp được 175/165 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 4.099 đồng chí.

Description: C:\Users\Vi Tinh THUAN NGUYEN\Downloads\IMG_2.jpg

(Hình 2 : Khen thưởng các TCNS đảng hoàn thành xuất săc nhiệm vụ năm 2019)

Triển khai nhiệm vụ trong năm 2020, Huyện ủy Cư Kuin tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội, trong đó chú trọng công tác chuẩn bị cho Đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 ; tập trung cho công tác sản xuất vụ Đông Xuân 2019 -2020; xây dựng nông thôn mới; tăng cường phòng chống dịch bệnh cho người và gia súc; phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng xây dựng Đảng xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 trên địa bàn huyện.

 Tại hội nghị Huyện ủy Cư Kuin đã tặng giấy khen cho 24 tập thể và 30 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 và 5 năm 2015-2019 trên địa bàn huyện../.

T/h: Quỳnh Liên