HUYỆN ỦY SƠ KẾT 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2020

Cập nhật lúc: 08:06 14/10/2020

Sáng ngày 9/10/2020, Huyện ủy Cư Kuin đã tổ chức hội nghị Sơ kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2020 trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo tại hội nghị, 9 tháng đầu năm 2020, Tổng giá trị sản xuất toàn huyện ước đạt 4.609 tỷ đồng, đạt 69,75% kế hoạch cả năm, tăng trưởng 6,74% so với cùng kỳ năm trước.. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 648 tỷ đồng, đạt 67,5% kế hoạch cả năm, tăng 14,4 % so với cùng kỳ năm trước; thương mại - dịch vụ ước đạt 1.176 tỷ đồng, đạt 59,96% kế hoạch, tăng 10,6% so với cùng kỳ; nông lâm – ngư nghiệp ước đạt 2.785 tỷ đồng, đạt 75,53% kế hoạch, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng diện tích gieo trồng cây ngắn ngày được 6.978 ha, đạt 104% kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới được chú trọng. Đến nay, toàn huyện đạt 128/152 tiêu chí, đạt 84,21% ; phấn đấu đến cuối năm 2020 xã Ea Ning về đích nông thôn mới. Tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm đạt gần 51 tỷ đồng đạt 71,92% dự toán tỉnh giao. Lĩnh vực văn hóa xã hội hoạt động có hiệu quả. Tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. 9 tháng đầu năm toàn huyện đã kết nạp mới được 103 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 4.195 đồng chí. Huyện ủy cũng đã tập trung chỉ đạo thành công Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đại hội Đại biểu đảng bộ huyện lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025.

Triển khai nhiệm vụ trong những tháng còn lại năm 2020, huyện Cư Kuin tập trung cho công tác Quốc phòng, An ninh, Thu ngân sách Nhà nước, trong đó chú trọng công tác thu thuế phí và lệ phí; phát triển sản xuất vụ Đông xuân 2020 -2021 đảm bảo diện tích và sản lượng đề ra; tăng cường phòng chống dịch bệnh cho người và gia súc, đảm bảo không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn

Hội nghị cũng đã quán triệt và triển khai một số văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy đợt II/2020./.

T/h: Quỳnh Liên