KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND CƯ KUIN KHÓA III NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Cập nhật lúc: 09:12 09/11/2020

Sáng ngày 4/11/2020 HĐND huyện Cư Kuin khóa III nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND huyện để xem xét, thông qua một số nội dung quan trọng của địa phương.

Chủ tọa Kỳ họp

Tại kỳ họp chuyên đề HĐND huyện lần này, HĐND huyện đã xem xét thông qua 5 Tờ trình cua UBND huyện, như: Tờ trình đề nghị điều chỉnh bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2019 – 2020; Tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2020; Tờ trình đề nghị Quyết định chủ trương đầu tư dự án: sửa chữa, nâng cấp tuyến đường liên xã Ea Ning đi Ea Hu; Tờ trình đề nghị Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng điểm dân cư N1 Trung tâm Hành chính huyện; Tờ trình đề nghị Quyết định chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, nâng cấp đường giao thông đoạn từ hồ Việt Đức 4 đi trung tâm hành chính xã Ea Ning.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

           Ngoài ra, Kỳ họp cũng đã thông qua Tờ trình đề nghị bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa III nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Lê Phước Toàn - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và ông Ngô Tấn Lễ - Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện. Thông qua Tờ trình đề nghị miễn nhiệm  Ủy viên UBND huyện khóa III nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Vũ Thanh Hưng vì lý do chuyển công tác.

T/h: Quỳnh Liên