KỲ HỌP THỨ CHÍN, HĐND HUYỆN CƯ KUIN KHÓA III, NHIỆM KỲ 2016-2021

Cập nhật lúc: 07:55 23/12/2019

Ngày 18/12/2019, HĐND huyện Cư Kuin đã tổ chức kỳ họp thứ chín, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về  phát triển kinh tế xã hội năm 2019 , phương hướng nhiệm bụ năm 2020. Ông Phạm Hát, Trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh đã về dự.

Theo báo cáo tại kỳ họp, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2019 trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tổng giá trị sản xuất đạt 6.169 tỷ đồng, đạt 100,2% KH, tăng 6,84% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đạt 3.583 tỷ đồng, đạt 98,76% KH; Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 825 tỷ đồng, đạt 100,04% KH, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước; Giá trị thương mại - dịch vụ đạt 1.761 tỷ đồng, đạt 100,11% KH, tăng 12,51%. Cơ cấu kinh tế: Nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 58,09%, công nghiệp - xây dựng 13,37%, thương mại - dịch vụ 28,55%. Giá trị sản xuất bình quân trên đầu người đạt khoảng 60,84 triệu đồng/người/năm. Huy động vốn toàn xã hội đạt 799 tỷ đồng, đạt 102,17% KH. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 2.055 tỷ đồng, đạt 100,39% KH. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 112,94 tỷ đồng, đạt 173,1% dự toán tỉnh giao và đạt 164,2% dự toán huyện giao, tăng 69,01% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu thuế, phí đạt 44 tỷ đồng, đạt 133,3% dự toán tỉnh giao và đạt 129,4% dự toán huyện giao. Thu biện pháp tài chính được 68,94 tỷ đồng, đạt 213,8% dự toán tỉnh giao và đạt 198,1% dự toán huyện giao, tăng 109,2% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo còn 930 hộ, chiếm 3,66%, giảm 364 hộ so với năm 2018. Giải quyết việc làm mới cho 2.588 người, đạt 129,4% KH; đào tạo nghề được 2.382 người, đạt 125,37% KH. Thực hiện chương trình xây dựng NTM, toàn huyện hiện có xã Hòa Hiệp xã đạt 19 tiêu chí, dự kiến xã Ea Ktur về đích NTM cuối năm 2019, toàn huyện đạt chuẩn 127 tiêu chí, tăng 10 tiêu chí so với năm 2018. Các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao, công tác nhân đạo, từ thiện… được quan tâm triển khai thực hiện. Công tác quốc phòng, quân sự được bảo đảm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định…

Ảnh: Đồng chí Lê Thái Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND huyện cũng đã thông qua dự toán và phân bổ ngân sách năm 2020. Đồng thời, xem xét các báo cáo kết quả hoạt động của Tòa án Nhân dân huyện, Viện kiểm sát Nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện năm 2019, Báo tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQVN huyện năm 2019…

 

Ảnh: Chủ tọa kỳ họp

Thông qua tờ trình đề nghị miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Văn Vĩnh; Tờ trình về việc giới thiệu bầu chức danh Ủy viên UBND khóa III nhiệm  kỳ 2016 – 2021 đối với ông Trần Văn Hải, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Tờ trình cho thôi làm đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đại biểu Nguyễn Tuấn Anh. Xem xét, thông qua dự thảo 8 Nghị quyết của HĐND huyện trong năm 2020…

Ảnh: Các đại biểu tham dự kỳ họp.

 

Tại kỳ họp, các đại biểu tham dự đã thảo luận, chất vấn những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội – đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương.

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 9 tập thể, 37 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND huyện năm 2019.

T/h: Mỹ Hằng