KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND HUYỆN CƯ KUIN KHÓA IV NHIỆM KỲ 2021 – 2026.

Cập nhật lúc: 06:18 12/07/2021

Sáng ngày 2/7/2021, HĐND huyện Cư Kuin khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất.

Ảnh: Đồng chí Lê Thái Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 phát biểu khai mạc kỳ họp.

Ảnh: Đại biểu tham dự kỳ họp.

Các đại biểu tham gia kỳ họp đã được thông qua báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kỳ họp đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện và các Ban của HĐND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Liễu, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy – Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa IV. Đồng chí Lê Sỹ Ngọc Hiền, Huyện ủy viên, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch huyện được tín nhiệm bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ảnh: Đồng chí Lê Thái Dũng, Bí thư Huyện ủy tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Thị Thúy Liễu, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy – Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ảnh: Đồng chí Lê Thái Dũng, Bí thư Huyện ủy tặng hoa cho các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng các ban của HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021  - 20216

Đồng chí Võ Tấn Huy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Lê Phú Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Y Ngơn Niê, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ngoài ra, Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa IV cũng đã bầu Ủy viên UBND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu các Hội thẩm nhân dân TAND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ảnh: Đồng chí Lê Thái Dũng, Bí thư Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Thị Thúy Liễu, Chủ tịch HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tặng hoa cho các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, các thành viên UBND huyện, khóa IV, nhiệm kỳ 2021  - 20216

Đồng thời, xem xét, quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026…

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Liễu, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Võ Tấn Huy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tặng hoa cho các đồng chí Thường trực HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ảnh: Các tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

T/h: Mỹ Hăng