KỲ HỌP THỨ SÁU, HĐND HUYỆN CƯ KUIN KHÓA III, NHIỆM KỲ 2016-2021

Cập nhật lúc: 10:41 12/07/2018

Ngày 12/7/2018, huyện Cư Kuin đã tổ chức Kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa III nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đ/c Lê Thái Dũng - TUV, Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

Theo báo cáo tại kỳ họp, trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện đạt 3.508 tỷ đồng, đạt 50,34%KH, tăng 7,12% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp đạt 1.724 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng đạt 929 tỷ đồng, đạt 51,41% KH, tăng 18,60% so với cùng kỳ năm trước, giá trị thương mại dịch vụ đạt 855 tỷ đồng đạt 52,97%KH, tăng 11.43% so với cùng kỳ năm trước. Huy động vốn đầu tư phát triển xã hội đạt 366 tỷ đồng, đạt 50,90% kế hoạch năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 965 tỷ đồng, tăng 8,75% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nhà nước đạt 36,138 tỷ đồng, đạt 70,95% so với dự toán tỉnh giao, đạt 57,82% so với dự toán HĐND huyện giao. Giải quyết việc làm cho 1.577/1.700 trường hợp đạt 92,76%, đào tạo nghề cho 1.684/1.900 trường hợp đạt 88,63%. Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, đến nay toàn huyện thực hiện có 1 xã đạt chuẩn NTM, 4 xã đạt từ 13 - 15 tiêu chí, 3 xã đạt từ 8-12 tiêu chí. Công tác giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, hoạt động văn hóa - thể thao, giải quyết giải quyết đơn thư tố cáo… được quan tâm triển khai thực hiện, góp phần nâng cao đời sống người dân. Công tác quốc phòng, quân sự được bảo đảm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định…Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, UBND huyện tiếp tục thực hiện chỉ đạo sản xuất nông nghiệp; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM; tiếp tục đẩy mạnh công tác kêu gội đầu tư và thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp; Thực hiện đầy đủ kịp thời, đầy đủ các chế độ đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng đúng theo quy định; Tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm vững chắc an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội…

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện, báo cáo của Ban Kinh tế - xã hội kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh, tình hình thu, chi nhân sách nhà nước, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo của Trưởng abn pháp chế của HĐND huyện; Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; Chi cục thi hành án 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Tờ trình đề nghị thành lập Đoàn giám sát chuyên đề năm 2019 của HĐND huyện; Tờ trình đề nghị thông qua chương trình giám sát của HĐND năm 2019…

            Các đại biểu tham dự kỳ họp đã thảo luận về các nội dung, chương trình, đề án; tiếp thu, giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn mà những nội dung được đề cập tại cuộc họp.

                        T/h: Mỹ Hằng.