Sơ kết thực hiện chương trình 06 của Huyện ủy về thực Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị

Cập nhật lúc: 10:00 01/11/2017

Huyện  ủy vừa có báo cáo Sơ kết thực hiện Chương trình 06 ngày 6/4/2009 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 28 - NQ/TW khóa X của Bộ Chính trị về việc xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

Theo báo cáo, trong những năm qua, thực hiện Chương trình số 06 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị khóa X đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, cụ thể: Huyện ủy đã tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo chương trình số 06 của Huyện ủy, tạo sự chuyển biến về nhân thức, trách nhiệm của các cấp, các nhành, lực lượng vũ trang và nhân dân về KVPT. Xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, phát triển kinh tế gắn với quy hoạch thế trận lòng dân. Mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân được củng cố và tăng cường. Nhiệm vụ quốc phòng quan sự địa phương đã có nhiều chuyển biến rõ rệt về nhận thức trách nhiệm tham mưu và tổ chức thực hiện của cơ quan quân sự, của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu chiến đấu bảo vệ địa bàn khi có tình huống xảy ra. Thực hiện tốt chủ trương tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt chỉ tiêu. Bên cạnh đó, hệ thống chính quyền các cấp thường xuyên được xây dựng vững mạnh. Đến nay, đã xây dựng lực lượng DQTV đạt tỷ lệ 1,101% so với dân số toàn huyện; Đảng viên trong lực lượng DQTV đạt 28,65%, tăng 20,01% so với năm 2009; Xây dựng đủ 100% đầu mối đơn vị dự bị động viên biên chế đạt 98%, trong đó đảng viên đạt 10,5%; Công tác đăng ký quản lý, huấn luyện, phúc tra, kiểm tra, sẵn sàng động viên được tiến hành thường xuyên, huy động đạt tỷ lệ trên 98%; Hàng năm đếu tiến hành diễn tập cho bộ đội tập trung, dân quân tự vệ, dự bị động viên đạt chất lượng khá tốt. Hệ thống chính quyền ngày càng thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ nhân dân, tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong xã hội. Các cấp, các ngành, các tổ chức thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách của Đảng và Nhà nước về đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, chính sách đối với gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc … góp phần tạo thế lực cũng như sức mạnh tổng hợp trong Khu vực phòng thủ huyện Cư Kuin./.

T/h: Quỳnh Liên