TỔ CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, KẾT LUẬN, CHỈ ĐẠO CỦA UBND TỈNH TẠI HUYỆN CƯ KUIN

Cập nhật lúc: 10:19 22/10/2019

Ngày 17/10/2019, Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh do bà Nguyễn Thị Thu An, Phó chánh văn phòng UBND tỉnh, Tổ phó tổ công tác đã có buổi làm việc trực tuyến với UBND huyện Cư Kuin để kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tham gia buổi làm việc có các thành viên Tổ công tác, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; về phía huyện có ông Võ Tấn Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành thuộc huyện.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các Sở, ngành của tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện, sự điều hành linh hoạt của UBND huyện, sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết, nhất trí, đổi mới mạnh mẽ, năng động, sáng tạo của các ngành, các cấp và toàn thể nhân dân trên địa bàn trong triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2019. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Giá trị sản xuất theo giá hiện hành đạt 5.590 tỷ đồng, đạt 72,72% KH. Trong đó, giá trị sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp đạt 2.633 tỷ đồng, đạt 70,83% KH; Giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng đạt 1.603 tỷ đồng, tăng 17,61% so với cùng kỳ năm trước; Giá trị thương mại dịch vụ đạt 1.354 tỷ đồng, đạt 74,3% KH; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 1.544 tỷ đồng, tăng 9,97% so với cùng kỳ năm trước. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 591 tỷ đồng, tăng 9,44% so với cùng kỳ năm trước…Thu ngân sách nhà nước đạt 96,578 tỷ đồng, đạt 148,01% so với dự toán tỉnh giao và đạt 140,375 KH dự toán HĐND huyện giao, tăng 82,46% so với cùng kỳ năm trước. Thực hiện chương trình xây dựng NTM, toàn huyện đạt 116/152 tiêu chí xây dựng NTM, đạt 76,3%, UBND huyện đang tập trung chỉ đạo, phấn đấu trong năm 2019 xã Ea Ktur đạt chuẩn NTM. Các hoạt động văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, các chính sách về an sinh và phúc lợi xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách được triển khai thực hiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

 Đại biểu tham dự buổi làm việc trực tuyến.

 Toàn cảnh buổi làm việc trực tuyến.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc bà Nguyễn Thị Thu An, Phó chánh văn phòng UBND tỉnh, Tổ phó Tổ công tác ghi nhận và đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, cũng như kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh từ đầu năm đến nay. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, Tổ phó Tổ công tác đề nghị các cấp chính quyền của huyện tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch công tác, Quy chế hoạt động của UBND tỉnh, các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao trong quá trình chỉ đạo điều hành để đảm bảo triển khai kịp thời, có chất lượng. Đồng thời, giải thích và ghi nhận những nội dung đề xuất, kiến nghị của UBND huyện, để báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh.

T/h: Mỹ Hằng