Toạ đàm thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người CAND “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

Cập nhật lúc: 09:32 10/11/2017

Sáng ngày 10/11/2017, Công an huyện Cư Kuin tổ chức tọa đàm thực hiệu quả cuộc vận động xây dựng phong cách người CAND “Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ đơn vị.

Tại buổi tọa đàm, cán bộ chiến sĩ công an huyện Cư Kuin đã cùng nhau trao đổi về mục đích, ý nghĩa cũng như nội hàm của cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, mối quan hệ biện chứng giữa 6 điều Bác Hồ dạy CAND với bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, với nội dung “Đức, Trí, Dũng, Nhân hậu”. Mối quan hệ giữa “Tự học, tự rèn, tự đào tạo” với xây dựng phong cách “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, cụ thể. Đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sáng tạo trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tình hình đặc điểm của từng đơn vị, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng ủy, Kế hoạch của Công an huyện về thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Lãnh đạo công an huyện Cư Kuin cũng đề nghị sau tọa đàm, mỗi cán bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc hơn những thuận lợi, khó khăn để chủ động thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng phong cách người CAND “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”;  quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

T/H: Quỳnh Liên