UBND HUYỆN CƯ KUIN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI, ĐẢM BẢO AN NINH QUỐC PHÒNG QUÝ I/2018 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ II/2018

Cập nhật lúc: 19:59 09/04/2018

Ngày 4/4/2018, UBND huyện Cư Kuin đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng quý I/2018 và triển khai nhiệm vụ quý II/2018. Đồng chí Nguyễn Năng Chung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của UBND huyện, từ đầu năm đến nay, tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn đạt nhiều kết quả khả quan. Tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 1.628 tỷ đồng đạt 23,36% kế hoạch. Trong đó, giá trị Nông - Lâm - Ngư nghiệp ước đạt gần 731 tỷ đồng đạt 20,61% kế hoạch; giá trị công nghiệp xây dựng ước đạt 518,9 tỷ đồng đạt 28,72% kế hoạch; tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước; giá trị thương mại dịch vụ đạt 377,8 tỷ đồng, đạt 23,41% kế hoạch, tăng 10,06% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 358,5 tỷ đồng, đạt 19,27% kế hoạch. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 182 tỷ đồng đạt 25,31% so với kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước đạt 12,618 tỷ đồng. Về sản xuất nông nghiệp, hiện nay ngành nông nghiệp đang hướng dẫn và con chăm sóc 2.022ha/ 1.989 ha cây trồng các loại và triển khai kế hoạch phòng chống hạn cho vụ Đông Xuân 2017 – 2018. Ngành chăn nuôi tiếp tục phát triển, tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Thực hiện chương trình quốc gia xây dựng NTM, đến nay toàn huyện có xã Hòa Hiệp đạt 19 tiêu chí NTM, 4 xã đạt từ 13 đến 15 tiêu chí và 3 xã đạt từ 8 đến 12 tiêu chí.  Lĩnh vực giáo dục, Y tế tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả, an ninh quốc phòng được giữ vững.

Triển khai nhiệm vụ quý II/2018, UBND huyện tiếp tục triển khai eế hoạch phòng chống hạn cho vụ Đông Xuân 2017 - 2018, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, đảm bảo không để dịch bệnh xảy ra. Đẩy mạnh xúc tiến mời gọi đầu tư cụm công nghiệp huyện. Tập trung chỉ đạo thu ngân sách nhà nước, nhất là thu biện pháp tài chính từ nguồn sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình giảm nghèo, xây dựng NTM…Thực hiện các biện pháp bảo đảm vững chắc an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

T/H: Mỹ Hằng