UBND HUYỆN CƯ KUIN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI, ĐẢM BẢO AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2019.

Cập nhật lúc: 08:17 24/12/2019

Ngày 23/12/2019, UBND huyện Cư Kuin đã tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2019 và phát động thi đua phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2020.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2019, huyện đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tổng giá trị sản xuất đạt 6.169 tỷ đồng, đạt 100,2% KH, tăng 6,84% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đạt 3.583 tỷ đồng, đạt 98,76% KH; Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 825 tỷ đồng, đạt 100,04% KH, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước; Giá trị thương mại - dịch vụ đạt 1.761 tỷ đồng, đạt 100,11% KH, tăng 12,51%. Cơ cấu kinh tế: Nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 58,09%, công nghiệp - xây dựng 13,37%, thương mại - dịch vụ 28,55%. Giá trị sản xuất bình quân trên đầu người đạt khoảng 60,84 triệu đồng/người/năm. Huy động vốn toàn xã hội đạt 799 tỷ đồng, đạt 102,17% KH. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 2.055 tỷ đồng, đạt 100,39% KH. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 112,94 tỷ đồng, đạt 173,1% dự toán tỉnh giao và đạt 164,2% dự toán huyện giao, tăng 69,01% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu thuế, phí đạt 44 tỷ đồng, đạt 133,3% dự toán tỉnh giao và đạt 129,4% dự toán huyện giao. Thu biện pháp tài chính được 68,94 tỷ đồng, đạt 213,8% dự toán tỉnh giao và đạt 198,1% dự toán huyện giao, tăng 109,2% so với cùng kỳ. Toàn huyện còn 930 hộ nghèo, chiếm 3,66%, giảm 364 hộ so với năm 2018. Giải quyết việc làm mới cho 2.588 người, đạt 129,4% KH; đào tạo nghề được 2.382 người, đạt 125,37% KH. Thực hiện chương trình xây dựng NTM, hiện có xã Hòa Hiệp đạt 19 tiêu chí, toàn huyện đạt chuẩn 127 tiêu chí, tăng 10 tiêu chí so với năm 2018. Các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao, công tác nhân đạo, từ thiện… được quan tâm triển khai thực hiện. Công tác quốc phòng, quân sự được bảo đảm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố và kiện toàn.

Ảnh: Ông Nguyễn Năng Chung, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Trong dịp này, UBND huyện đã phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 với 18 chỉ tiêu. Mục tiêu cụ thể UBND huyện đề ra là tập trung mọi nguồn lực thúc đẩy sản xuất phát triển, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng trên 6,9%; tiếp tục nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững, củng cố phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu năm 2020 tổng giá trị sản xuất đạt 6.608 tỷ đồng; Cơ cấu kinh tế: Nông – lâm – ngư nghiệp chiếm 55,8%, công nghiệp xây dựng đạt 14,53%, thương mại dịch vụ đạt 29,68%; Giá trị sản xuất bình quân đầu người khoảng 64,54 triệu đồng /người/năm; Huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 877 tỷ đồng; Tổng thu ngân sách đạt 84,25 tỷ đồng; Phấn đấu cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,66%...

T/h: Mỹ Hằng