UBND HUYỆN CƯ KUIN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI, ĐẢM BẢO AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2020.

Cập nhật lúc: 08:31 31/12/2020

Chiều ngày 30/12/2020, UBND huyện Cư Kuin đã tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2020 và phát động thi đua phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2021.

Ảnh: Ông Võ Tấn Huy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc tại hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2020, huyện đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tổng giá trị sản xuất đạt 6.623 tỷ đồng, tăng 7,36% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đạt gần 3.700 tỷ đồng, tăng 3,13% so với với cùng kỳ năm trước; Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 965 tỷ đồng, tăng 16,97% so với cùng kỳ năm trước; Giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ đạt 1.963 tỷ đồng, tăng 11,47%.

Ảnh: Đại biểu tham dự hội nghị.

Cơ cấu kinh tế: Nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 55,79%, công nghiệp - xây dựng 14,57%, thương mại - dịch vụ 29,64%. Giá trị sản xuất bình quân trên đầu người đạt khoảng 65,09 triệu đồng/người/năm. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 882 tỷ đồng, tăng 10,39% so với năm 2019. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 2.249 tỷ đồng, tăng 9,44% so với năm 2019. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 74,208 tỷ đồng, đạt 104,89% dự toán tỉnh giao và đạt 78,11% kế hoạch huyện giao. Tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 679 hộ, chiếm 2,63%, giảm 251 hộ so với năm 2019. Giải quyết việc làm mới cho 2.321 người, đạt 116,05% KH; đào tạo nghề được 2.110 người, đạt 105,5% KH. Thực hiện chương trình xây dựng NTM, cuối năm 2020 huyện có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM, đến nay huyện có 3 xã đạt chuẩn NTM. Các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao, công tác nhân đạo, từ thiện… được quan tâm triển khai thực hiện. Công tác quốc phòng, quân sự được bảo đảm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố và kiện toàn.

Đồng thời, tại Hội nghị, UBND huyện đã phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021 với 19 chỉ tiêu. Trong đó, UBND huyện tập trung mọi nguồn lực thúc đẩy sản xuất phát triển, tiếp tục nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững, củng cố phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu năm 2021 tổng giá trị sản xuất đạt 8.595 tỷ đồng; Sản xuất bình quân đầu người đạt 83,14 triệu đồng/người/năm; Cơ cấu kinh tế: Nông – lâm – ngư nghiệp chiếm 44,92%, công nghiệp xây dựng chiếm 29,53%, ngành dịch vụ chiếm 25,56%; Huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 966 tỷ đồng; Tổng thu ngân sách đạt 98 tỷ đồng; Phấn đấu cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,33%, Phấn đấu thêm 1 xã đạt chuẩn NTM...

T/h: Mỹ Hăng