Ủy ban nhân dân huyện Cư Kuin triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2017

Cập nhật lúc: 10:15 12/09/2017

UBND HUYỆN CƯ KUIN TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THÁNG 9 NĂM 2017 

Sáng 8/9, UBND huyện Cư Kuin tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2017. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Năng Chung chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong tháng 8 tiếp tục duy trì ổn định và đạt được kết quả tích cực, cụ thể: Nông - Lâm - Ngư nghiệp ước đạt 341,521 tỷ đồng, đạt 86,62% KH, tăng 2,04% so với cùng kỳ năm trước; Công nghiệp - xây dựng ước đạt 128,69 tỷ đồng, đạt 65,20% KH, tăng 25,70% so với cùng kỳ năm trước; Thương mại - dịch vụ ước đạt 131,10 tỷ đồng, đạt 69,41% KH, tăng 10,96% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 148,30 tỷ đồng (theo giá hiện hành), đạt 68,94% KH, tăng 4,43% so với cùng kỳ năm trước.Giá trị sản xuất bình quân trên đầu người: Theo giá hiện hành khoảng 46,73 triệu đồng/người/8 tháng đầu năm (KH cả năm ước khoảng 60,1 triệu đồng/người/năm). Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 54 tỷ đồng, đạt 66,92% KH, tăng 13,87% so với cùng kỳ. Tổng thu cân đối ngâ sách nhà nước tháng 8 đạt 3,842 tỷ đồng, đạt 96,69% DT tỉnh giao, 81,45% dự toán huyện giao, bằng 136,49% so với cùng kỳ. Phát triển hạ tầng: Thủy lợi bảo đảm duy trì tưới chủ động cho 78,5% diện tích cây trồng có nhu cầu tưới. Về sản xuất nông nghiệp đã hướng dẫn người dân chăm sóc và thu hoạch cây trồng ngắn ngày vụ Hè Thu 2017, đến ngày 31/8/2017 đã thu hoạch 1.156,5 ha/5.170ha KH, đạt 22,37% so với KH; Chăn nuôi, thú y: Trong tháng, tình hình sản xuất chăn nuôi trên địa bàn phát triển ổn định, dịch trên gia súc, gia cầm không xảy ra; phân công cán bộ Trạm Chăn nuôi – Thú y huyện, phối hợp cán bộ thú y cơ sở thường xuyên bám sát địa bàn kiểm tra theo dõi tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm, để phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp xảy ra. Triển khai tháng tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, đã phun được 100 lít/300 lít hóa chất Benkocid, đạt 33% kế hoạch. Công tác kiểm dịch động vật được tiếp tục tăng cường; Thương mại và dịch vụ: Tình hình thị trường trên địa bàn huyện trong tháng 8/2017 ổn định, không có biến động lớn về giá cả; nguồn cung lương thực, thực phẩm phong phú đảm bảo phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 4,43% so với cùng kỳ năm trước; quản lý đất đai và môi trường: Tiếp tục chú trọng công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn, trong tháng đã tổ chức đăng ký và cấp 116 GCNQSD đất cho 107 hộ gia đình, cá nhân với diện tích 21,18 ha, lũy kế 8 tháng, đã cấp 990 GCNQSD đất lần đầu cho 812 hộ gia đình, cá nhân với diện tích khoảng 212,69 ha nâng tổng diện tích đã cấp GCNQSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân đến thời điểm hiện nay là 16.253,28/17.110,91 ha, đạt 94,98% diện tích cần cấp. Tiếp nhận và giải quyết 21 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 3.005 m2, lũy kế đã tiếp nhận và giải quyết 125 hồ sơ về chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở với diện tích 14.006,3 m2.

Kết luận tại Hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Năng Chung đánh giá nhìn chung, tháng 8/2017 đã thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch phân kỳ, một số chỉ tiêu đạt so với KH và vượt so với cùng kỳ năm trước như: giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng; giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ; thu ngân sách. Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm được quan tâm; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách người có công, an sinh xã hội; công tác văn hoá - xã hội đảm bảo; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư được chú trọng; công tác quốc phòng - an ninh ổn định ... Để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch trong thời gian tới; ngoài những nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong Báo cáo, đồng chí Nguyễn Năng Chung - PBT, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; nhất là việc triển khai thực hiện các kết luận, ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện. UBND các xã xử lý dứt điểm tình trạng hồ sơ tồn đọng liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; Theo dõi, nắm bắt tình hình sinh trưởng, phát triển cây trồng vụ Hè Thu năm 2017; nắm bắt tình hình sâu bệnh hại trên các loại cây trồng để có biện pháp xử lý kịp thời. Tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự - an toàn xã hội, an toàn giao thông, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý, phấn đấu kiềm giảm tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí.

Ảnh, bài Xuân Tiên