Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tập uấn bồi dưỡng nghiệp vụ thực hiện cải cách hành chính năm 2017.

Cập nhật lúc: 13:49 11/12/2017

Ngày 6/12/2017, UBND huyện Cư Kuin đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính năm 2017 cho gần 70 học viên là lãnh đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; Công chức phụ trách công tác CCHC của các phòng chuyên môn thuộc huyện; Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện; Chủ tịch hoặc phó Chủ tịch UBND các xã phụ trách công tác CCHC; 1 cán bộ công chức xã 1; cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã.

Tại lớp tập huấn, các học đã được giới thiệu và hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm VNPT- IGate về cách đăng nhập, đăng xuất hệ thống; Đăng ký nhắc việc; Nhận ủy quyền; Tra cứu thủ tục; Tra cứu hồ sơ; Thống kê; Tiếp nhận hồ sơ, luân chuyển hồ sơ; Chữ ký số; Chỉnh sửa tập tin trực tuyến; Trả kết quả hồ sơ; Hướng dẫn in các phiếu tiếp nhận, phiếu kiểm soát, phiếu giao – nhận nhiều hồ sơ, phiếu giao một hồ sơ, phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ….

Qua tập huấn giúp các học viêc có thêm những kiến thức về phần mền, kỹ năng nghiệp vụ giải quyết các TTHC trên hệ thống phần mềm một cửa điển tử, cách xử lý hồ sơ, những lưu ý khi đăng nhập và nhận biết chức năng của phần mền VNPT – IGate góp phần đổi mới phương pháp làm việc theo hướng khoa học, tiếp kiệm thời gian tại các cơ quan hành chính Nhà nước.

T/h: Mỹ Hằng