Thứ hai , ngày 20 tháng 01 năm 2020

ĐẢNG BỘ CQCQ TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020.

Ngày 9/1/2020, Đảng bộ CQCQ huyện Cư Kuin đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020....

HỘI KHỎE PHÙ ĐỘNG HUYỆN CƯ KUIN LẦN THỨ VI NĂM 2020

Từ ngày 2 đến ngày 4/1/2020, tại Trường THCS Lê Thị Hông Gấm, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư Kuin tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần thứ VI năm 2020...

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020.

Ngày 7/1/2020, Ban Dân vận Huyện ủy Cư Kuin đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.....

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020.

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020.

Công an huyện Cư Kuin tổng kết công tác Công an năm 2019

Ngày 8/1/2020, Công an huyện Cư Kuin đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020...

Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025”

Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025”

ĐẠI HỘI HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN CƯ KUIN KHÓA III NHIỆM KỲ 2019 – 2024

Ngày 31/12/2019, Hội khuyến học huyện Cư Kuin đã tổ chức Đại hội khóa III nhiệm kỳ 2019 - 2024......

HUYỆN ỦY CƯ KUIN TỔNG KẾT NHIỆM VỤ NĂM 2019 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

Sáng ngày 3/1/2020, Huyện ủy Cư Kuin đã tổ chức hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 trên địa bàn huyện.....