Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự” – (Luật số: 91/2015/QH13, được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2015: Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017).

Cập nhật lúc: 08:49 09/06/2017

Ban tổ chức đã chính thức công bố thể lệ Cuộc thi. Theo đó, đối tượng tham gia Cuộc thi là mọi công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (trừ thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký cuộc thi ở cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp, các Phòng Tư pháp).
Cuộc thi được tổ chức ở cấp huyện và cấp tỉnh dưới hình thức thi viết (viết tay hoặc đánh máy). Mỗi cá nhân tham gia chỉ được tham gia 01 bài dự thi. Bài thi tham gia Cuộc thi cấp tỉnh có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Sở Tư pháp, địa chỉ: 12 Trần Hưng Đạo, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Các bài dự thi cấp huyện có thể nộp về cơ quan, đơn vị mình hoặc nộp về Phòng Tư pháp dưới hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
Ông Nguyễn Minh Thuận – Giám đốc Sở Tư pháp, Phó trưởng Ban tổ chức phát biểu phát động Cuộc thi (Ảnh Tuấn Hải)
Phát biểu phát động Cuộc thi, ông Nguyễn Minh Thuận – Giám đốc Sở Tư pháp, Phó trưởng Ban tổ chức Cuộc thi cho biết, mục đích của cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về những nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự năm 2015, để mọi cá nhân, tổ chức nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình tham gia vào các quan hệ dân sự, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, tạo môi trường thuận lợi cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Một trong những đối tượng dự thi quan trọng mà Cuộc thi hướng tới là các em học sinh, sinh viên, thế hệ trẻ của tỉnh nhà. Thông qua việc tham gia tìm hiểu các kiến thức pháp luật để tham gia cuộc thi, Ban tổ chức mong muốn đây là cơ hội để các em nghiên cứu, hiểu biết thêm các kiến thức về pháp luật, trở thành người công dân có ích cho đất nước.  

Thanh Tú - SXD Đắk Lắk