BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN CƯ KUIN TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG THI ĐUA LLVT HUYỆN LÀM THEO LỜI BÁC – THI ĐUA GIÀNH 3 NHẤT

Cập nhật lúc: 08:59 09/05/2018

Ngày 26/4/2018, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cư Kuin tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt nhằm lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11-6-1948 – 11-6-2018).

            Thời gian phát động đợt thi đua được triển khai từ ngày 1/5 đến ngày 11/6/2018 với Chủ đề “ LLVT huyện làm theo lời bác – Thi đua giành 3 nhất”. Nội dung thi đua tập trung thực hiện 3 nhất đó là: Nhận thức, tư tưởng tốt nhất, tập trung tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua, 100% cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyết đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, nhân dân và chế độ XHCN; Thực hiện các nhiệm vụ thi đua đạt kết quả cao nhất: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, tập trung vào nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và công tác đăng ký độ tuổi 17. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu cao, chiến đấu thắng lợi mọi tình huống, giữ vững an nonh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Tổ chức các hoạt động thi đua có hiệu quả nhất: Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua, các hoạt động thi đua tọng điểm nhất là phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, địa bàn an toàn, cơ sở chính trị địa phương vững mạnh…

Tại buổi Lễ phát động, Ban Chỉ huy Quân sự 8 xã, các đơn vị tự vệ các công ty đã ký giao ước thi đua đua, phấn đấu thực hiện có hiệu quả đợt thi đua “LLVT huyện làm theo lời Bác – Thi đua giành 3 nhất” trên địa bàn huyện.

T/h: Mỹ Hằng