CHI CỤC THUẾ KHU VỰC KRÔNG ANA – CƯ KUIN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH THUẾ

Cập nhật lúc: 09:50 18/11/2019

Ngày 13/11/2019, Chi cục thuế khu vực Krông Ana – Cư Kuin đã tổ chức hội nghị hướng dẫn chính sách thuế và trao đổi, tháo gỡ một số vướng mắc, khó khăn của người nộp thuế.

Tại hội nghị, gần 70 học viên là người nộp thuế, kế toán các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc huyện vad giám đốc, kế toán các Công ty, Doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn huyện đã được giới thiệu Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính. Ngoài ra, tại hội nghị đại diện Chi cục thuế khu vực Krông Ana – Cư Kuin còn trả lời các vướng mắc của các đơn vị liên quan đến lĩnh vực thuế, hóa đơn, chứng từ, tháo gỡ khó khăn cho các cơ quan, đơn vị về chính sách thuế.

Toàn cảnh hội nghị

Qua hội nghị tập huấn chính sách thuế và đối thoại nhằm giúp người nộp thuế trên địa bàn huyện tiếp cận với những điểm mới sửa đổi của Luật thuế, từ đó hạn chế những sai sót trong quá trình tính thuế, khai thuế và nộp thuế của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn.

T/h: Mỹ Hằng