Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025”

Cập nhật lúc: 14:48 15/01/2020

Ủy ban nhân dân huyện Cư kuin tổ chức hội nghị tuyên truyền thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” tại địa bàn xã Cư Êwi, huyện Cư kuin.

 

 

 

Triển khai Kế hoạch số 1880/KH- UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện về kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn huyện.

Trong ngày 15/01/2020, với sự chủ động phối hợp tích cực, chặt chẽ giữa Phòng Dân tộc huyện và của Ủy ban nhân dân xã Cư Êwi đã tham mưu tổ chức thành công Hội nghị tuyên truyền thực hiện Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số cho các đối tượng là trưởng, phó thôn (buôn); trưởng ban công tác mặt trận; chi hội phụ nữ; chi hội nông dân; chi hội cựu chiến binh; đoàn thanh niên; cộng tác viên dân số; người uy tín; thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số v,v....

Phát biểu khai mạc hội nghị, được sự ủy quyền của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Tứ Việt – Trưởng phòng Dân tộc huyện khái quát sự cần thiết về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền thực hiện Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn năm 2018 - 2025, đồng thời chỉ rõ vai trò, trách nhiệm của các đại biểu tham dự hội nghị trong việc góp phần vận động nhân dân trong thôn, buôn, địa phương nơi mình sinh sống thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước nói chung, thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình vùng dân tộc thiểu số nói riêng.

Hội nghị triệu tập 85 đại biểu, gồm: Đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã; Cán bộ phụ trách công tác dân tộc cấp xã; Bí thư, Trưởng các thôn/ buôn; Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội thôn/buôn; Người uy tín trong đồng bào vùng dân tộc thiểu số; Trưởng dòng họ, Trưởng tộc; đại biểu tiêu biểu trong việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước và trong phát triển kinh tế của xã Cư Êwi; số lượng đại biểu có mặt trên đạt 95% tổng số đại biểu được triệu tập.

Tại hội nghị, các báo cáo viên truyền đạt chuyên đề: Pháp luật về bình đẳng giới và nội dung cơ bản của Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 4054/KH-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2018 và các kế hoạch có liên quan của UBND huyện triển khai thực hiện Chương trình, mục tiêu về bình đẳng giới, phòng, ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới;  Kỹ năng và các tình huống thiết thực trong phòng, chống bạo lực gia đình...

Ngoài các chuyên đề được truyền đạt tại hội nghị, các báo cáo viên còn mang đến hội nghị nhiều ví dụ, tình huống cụ thể, sát với thực tế để các đại biểu cùng trao đổi, phân tích và đưa ra những phương án, giải pháp để giải quyết các tình huống.

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tứ Việt – Trưởng phòng Dân tộc huyện Cư Kuin quán triệt và đề nghị các đại biểu phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, đem những kiến thức tiếp thu được tại Hội nghị để tuyên truyền, vận động  người thân trong gia đình, cộng đồng, thôn bản thực hiện tốt các quy định của pháp luật để thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương mình./.

 

Bài, ảnh: Nguyễn Tứ Việt – Phòng Dân tộc huyện Cư Kuin