Đội CS PCCC và CNCH Công an huyện Cư Kuin tiến hành kiểm tra an toàn PCCC và CNCH các cơ quan, tổ chức tín dụng, ngân hàng và doanh nghiệp trên địa bàn huyện

Cập nhật lúc: 15:03 22/05/2019

Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước về công tác PCCC và CNCH đối với các tổ chức tín dụng, ngân hàng cấp huyện, các doanh nghiệp bảo hiểm. Nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành của người đứng đầu cơ sở, của mỗi cá nhân trong công tác PCCC và CNCH. Từ ngày 03/4/2019 Đội CS PCCC và CNCH Công an huyện Cư Kuin đã tiến hành triển khai Kế hoạch 642/KH-CAH-PCCC, ngày 03/4/2019 về việc Kiểm tra công tác Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các tổ chức tín dụng, ngân hàng cấp huyện, các doanh nghiệp bảo hiểm.

Đ/c Đại úy Hòa Quốc Khánh Đội trưởng Đội CS PCCC và CNCH Công an huyện Cư Kuin

tiến hành kiểm tra phương tiện chữa cháy của cơ sở

Tính đến thời gian này, Đội CS PCCC và CNCH Công an huyện Cư Kuin đã tiến hành kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với 10 tổ chức tín dụng, ngân hàng cấp huyện, các doanh nghiệp bảo hiểm, lập 10 biên bản kiểm tra. Thông qua công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện các sơ hở, thiếu sót và có những biện pháp khắc phục, loại trừ các nguy cơ có thể phát sinh cháy, nổ, sự cố tai nạn; hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra, nhất là không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại về người và tài sản.

Đ/c Đại úy Hòa Quốc Khánh Đội trưởng Đội CS PCCC và CNCH Công an huyện Cư Kuin

tiến hành kiểm tra họng nước chữa cháy vách tường, lăng, vòi chữa cháy

 

Trong thời gian tới, Đội CS PCCC và CNCH Công an huyện Cư Kuin tiếp tục xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở khác trên địa bàn huyện.

                                                                                                      S.T.H