HUYỆN ỦY CƯ KUIN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH MỞ RỘNG LẦN THỨ 20 NHIỆM KỲ 2015 – 2020

Cập nhật lúc: 07:30 20/07/2018

Ngày 19/7/2018, Huyện ủy Cư Kuin đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 20 nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2018, Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 3.508 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng đạt 929 tỷ đồng, đạt 51,41%KH, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Gía trị thương mại dịch vụ ước đạt 855 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 965 tỷ đồng, đạt 51,88%, tăng 8,75% so với cùng kỳ năm trước. Gieo trồng vụ Hè Thu, toàn huyện đã hoàn thành gieo trồng 5.031 ha cây trồng các loại. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm đạt 36,138 tỷ đồng, đạt 70,95% dự toán tỉnh giao và 57,82% dự toán HĐND huyện giao. Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, đến nay toàn huyện có 1 xã đạt chuẩn NTM, 5 xã đạt từ 12 - 15 tiêu chí, 2 xã đạt từ 8-11 tiêu chí. Lĩnh vực giáo dục, Y tế tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả, an ninh quốc phòng được giữ vững… Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp 78 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 3.897 đồng chí. Thực hiện chương trình “Tiết kiệm làm theo lời Bác” với số tiền gần 133 triệu đồng. Công tác tổ chức xây dựng Đảng; Kiểm tra giám sát, công tác Dân vận, mặt trận và đoàn thể tiếp tục được thực hiện đồng bộ từng bước được củng cố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018. Đảng bộ huyện tập trung tăng cường chỉ đạo công tác sản xuất, chăm sóc cây trồng, chủ động tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Đẩy mạnh xúc tiến mời gọi đầu tư vào cụm công nghiệp… Đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ lớn. Tiếp tục thực hiện Chương trình “Tiết kiệm làm theo lời Bác”. Triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018, trọng tâm là kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng…

T/h: Mỹ Hằng