Tổ chức tuyên truyền Đề án “hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” đến hai buôn Kpung và Cư Nao, xã Hòa Hiệp.

Cập nhật lúc: 14:20 27/11/2020

 

CƯ KUIN. Tổ chức tuyên truyền Đề án “hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” đến hai buôn Kpung và Cư Nao, xã Hòa Hiệp.

          Thực hiện theo đúng tinh thần nội dung tại Kế hoạch 1880/KH-UBND, ngày 30 tháng 10 năm 2018 của UBND huyện Cư Kuin. Phòng Dân tộc huyện phối hợp với UBND xã Hòa Hiệp tổ chức tuyên truyền Đề án “hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên tinh thần thiết thực, hiệu quả… qua khảo sát và thống nhất đưa nội dung tuyên truyền đến tận thôn buôn người ĐBDTTS tại chỗ đó là buôn Kpung và buôn Cư Nao vào sáng ngày 25 tháng 11 năm 2020.

           Tham dự có đại diện lãnh đạo UBND xã, bí thư chi bộ và trưởng hai buôn cùng hơn 40 người tham dự gồm: già làng, người có uy tín và các tổ chức đoàn thể ở hai buôn v,v…

 

Lãnh đạo phòng Dân tộc huyện và Bí thư Chi bộ, trưởng hai buôn Kpung – Cư Nao

 

           Qua các chuyên đề được đại diện lãnh đạo phòng Dân tộc huyện phổ biến đã  khái quát tình hình triển khai công tác bình đẳng giới vùng DTTS trong năm 2019-2020, cũng như các kết quả của công tác giáo dục, truyền thông về bình đẳng giới tại vùng DTTS trên địa bàn huyện trong các năm qua  thông qua nhiều hình thức như: lồng ghép tuyên truyền qua các buổi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức triển khai các chương trình, chính sách dân tộc, lồng ghép tuyên truyền trong các buổi bồi dưỡng kiến thức cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS….

 

 

 

Cũng như cung cấp thông tin về giới, pháp luật về bình đẳng giới; thúc đẩy bình đẳng giới thông qua các can thiệp phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, hỗ trợ phát triển kỹ năng xã hội cho phụ nữ DTTS, cam kết thực hiện bình đẳng giới trong các quy ước thôn, buôn…