UBND HUYỆN CƯ KUIN TỔ CHỨC TỌA ĐÀM HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9/11

Cập nhật lúc: 14:02 08/11/2019

Ngày 8/11/2019, UBND huyện Cư Kuin sẽ tổ chức tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tham dự đã cùng nhau ôn lại lịch sử hình thành Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, ngày 20/6/2012 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Luật số 14/2012/QH13 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật. Luật này quy định quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân; nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật quy định “Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Như vậy Quốc hội khóa 13 đã chính thức quy định ngày 09/11 hàng năm là “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật của toàn dân. Năm 2013, lần đầu tiên Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức trong phạm vi toàn quốc đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các Bộ, Ngành, cơ quan, doanh nghiệp từ Trung ương đến địa phương và đã thực sự trở thành “Ngày hội thượng tôn pháp luật”, “Ngày hội Pháp lý của toàn dân”.

 Ông Nguyễn Ngọc Phương, Trưởng phòng Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của huyện phát biểu tại buổi tọa đàm.

Đại biểu tham gia buổi tọa đàm.

Trong 7 năm qua, nhân ngày Pháp luật Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn huyện đồng loạt triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến mọi tổ chức, đơn vị, cá nhân nhằm nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật, tôn trọng và chấp hành Hiến pháp, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên địa bàn huyện.

T/h: Mỹ Hằng