Về việc cung cấp thông tin Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện khóa III đến cử tri và nhân dân

Cập nhật lúc: 14:28 29/06/2018

Về việc cung cấp thông tin Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện khóa III đến cử tri và nhân dân