Thứ hai , ngày 08 tháng 03 năm 2021
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 42

Hôm nay: 5,414

Hôm qua: 4,181

Tất cả: 2,513,819

Ủy ban bầu cử huyện Cư Kuin tổ chức họp triển khai công tác bầu cử nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn.

Ngày 23/2/2021, Ủy ban bầu cử huyện Cư Kuin đã tổ chức họp triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Lê Thái Dũng, Bí thư Huyện ủy,...

15QĐ-UBBC

Về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu

82/QĐ-UBND

Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026

405/UBND-NV

Về việc cập nhật, triển khai các văn bản về công tác bầu cử

90/UBND-NV

Về việc thành lập Ủy ban bầu cử

344/UBND-TCKH

v/v xây dựng và gửi dự toán kinh phí bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

01/TB-UBBC

Thông báo địa điểm làm việc, phương thức liên lạc của Ủy ban bầu cử huyện Cư Kuin

08/TB-UBBC

Thông báo về việc phân công Ủy ban bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân huyện Cư Kuin nhiệm kỳ 2021-2026