04/2020/NQ-HĐND

Cập nhật lúc: 16:00 06/08/2020

Số hiệu 04/2020/NQ-HĐND
Trích yếu Về chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021-2030
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành: 08/07/2020
Ngày có hiệu lực 08/07/2020
Cấp ban hành
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
File đính kèm