07/2020/NQ-HĐND

Cập nhật lúc: 16:02 06/08/2020

Số hiệu 07/2020/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai thác quật khảo cổ từ nguồn ngân sách địa phương
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành: 08/07/2020
Ngày có hiệu lực 08/07/2020
Cấp ban hành
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
File đính kèm