20/NQ-HĐND

Cập nhật lúc: 16:06 06/08/2020

Số hiệu 20/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết bổ sung danh mục dự án vào chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành: 08/07/2020
Ngày có hiệu lực 08/07/2020
Cấp ban hành
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
File đính kèm