23/NQ-HĐND

Cập nhật lúc: 16:08 06/08/2020

Số hiệu 23/NQ-HĐND
Trích yếu Về điều chỉnh nguồn vốn và điều chỉnh, bổ sung KH phân bổ vốn nêu tại khoản 2,3 Điều 1 NQ số 7/NQ-HĐND ngày 5/7/18 của HĐND tỉnh ban hành KH về chỉ tiêu, mục tiêu, nguồn vốn và phân bổ vốn thực hiện CT MTQG XDNT mới giai đoạn 2016-2020 trên địa ban
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành: 08/07/2020
Ngày có hiệu lực 08/07/2020
Cấp ban hành
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
File đính kèm