28/NQ-HĐND

Cập nhật lúc: 16:16 06/08/2020

Số hiệu 28/NQ-HĐND
Trích yếu điều chỉnh nguồn vốn và điều chỉnh bổ sung KH phân bổ vốn nêu tại khoản 2,3 Điều 1 NQ số 8/NQ-HĐND ngày 5/7/18 của HĐND tỉnh ban hành KH về chỉ tiêu, mục tiêu, NV và phân bổ vốn thực hiện CT MTQG Giảm nghèo bền...
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành: 08/07/2020
Ngày có hiệu lực 08/07/2020
Cấp ban hành
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
File đính kèm