Công văn số 3665/UBND-KSTTHC, ngày 6 tháng 6 năm 2013

Cập nhật lúc: 14:22 23/04/2017

Công văn số 3665/UBND-KSTTHC, ngày 6 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc đính chính quyết định số 568/QĐ-UBND, và quyết định số 640/QĐ-UBND