Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016

Cập nhật lúc: 13:59 15/06/2017

Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 về ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc..

Thanh Tú - SXD Đắk Lắk