Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 18/4/2017

Cập nhật lúc: 13:59 06/06/2017

Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 về việc Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk