Thứ hai , ngày 16 tháng 12 năm 2019

UBND HUYỆN CƯ KUIN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN DƯƠNG NHÀ GIÁO TIÊU BIỂU TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA “ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC” GIAI ĐOẠN 2015 – 2019

Ngày 15/11/2019, UBND huyện Cư Kuin đã tổ chức Hội nghị tuyên dương nhà giáo tiêu biểu trong phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2015 – 2019...

SỞ THỔNG TIN TRUYỀN THÔNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CỤM THI ĐUA SỐ 1 NĂM 2019

Ngày 12/11/2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tổng kết Cụm thi đua số 1 nhằm đánh giá kết quả công tác và xếp loại thi đua năm 2019. Ông Nguyễn Ngọc Tý, Phó Giám...

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN QUÁN TRIỆT CÁC QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN CỦA TRUNG ƯƠNG.

Huyện ủy Cư Kuin vừa tổ chức điểm cầu trực tuyến của hội nghị cấp tỉnh tại huyện để quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương....

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT NỘI DUNG CÁC LUẬT MỚI ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 7

Ngày 6/11/2019, UBND huyện đã tổ chức điểm cầu trực tuyến từ hội nghị trực tuyến của UBND tỉnh phổ biến, quán triệt nội dung các Luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7...

Hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại và các văn bản có liên quan.

Thực hiện Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND huyện “Ban hành Kế hoạch tập huấn pháp luật về phòng, chống tham nhũng và công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019

UBND HUYỆN CƯ KUIN TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015”

UBND HUYỆN CƯ KUIN TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015”...

CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN HUYỆN CƯ KUIN TỔ CHỨC TỌA ĐÀM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

Ngày 18/10/2019, Công đoàn Cơ quan Chính quyền huyện Cư Kuin đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019)....

HUYỆN ỦY CƯ KUIN TỔ CHỨC HỘI THI BÁO CÁO VIÊN , TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI NĂM 2019

Ngày 2 và ngày 3/10/2019, Huyện ủy Cư Kuin đã tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2019.Hội thi đã thu hút 24 thí sinh là báo cáo viên cấp huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020...