Ban chỉ đạo Đề án 61 huyện Cư Kuin tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Cập nhật lúc: 08:18 31/12/2020

Ngày 29/12/2020, Ban chỉ đạo Đề án 61 huyện Cư Kuin đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Ảnh: Đại biểu tham dự hội nghị.

Thực hiện Kết luận số 61–KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng cấp uỷ, chính quyền các cấp, nhất là cán bộ, hội viên hội nông dân trên toàn huyện đã nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt được một số kết quả quan trọng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Thực hiện hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 1,5 tỷ đồng, Nguồn ngân sách huyện hỗ trợ 300 triệu đồng, quỹ hỗ trợ nông dân huyện đã vận động được hơn 1,4 tỷ đồng; Qũy tương trợ được gần 4,8 tỷ đồng; Nhận ủy thác từ Ngân hàng CSXH huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được gần 109 tỷ đồng cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, Hội còn tín chấp cho hội viên mua phân bón trả chận trên 1,5 tỷ đồng với hơn 400 tấn phân bón các loại để hội viên chăm sóc cây trồng, phát triển kinh tế. Nhờ vậy đến nay, toàn huyện có 14.800 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất giỏi các cấp. Thực hiện chương trình xây dựng NTM, hội viên nông dân đã tham gia tu sửa 36 tuyến đường giao thông các loại dài gần 15km, với kinh phí 18 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp 3,5 tỷ đồng…Năm 2021, Ban chỉ đạo Đề án 61 của huyện tiếp tục tăng cường vai trò của Đảng, quản lý của Nhà nước, các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện các chương trình, dự án phục vụ cho sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương để thực hiện hiệu quả hơn nữa Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị.

Đồng thời, hội nghị đã tổ chức tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác hội năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Trong đó, tập trung thực hiện nhiệm vụ năm 2021 Hội Nông dân Huyện xác định: Tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào xây dựng NTM. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, Hội Nông dân các cấp, tăng cường công tác phát triển hội viên mới. Đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tăng cường công tác tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân…

Nhân dịp này, Hội nông dân huyện đã tặng giấy khen 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số  61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tặng giấy khen cho 8 tập thể, 19 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác hội năm 2020.                  

T/h: Mỹ Hăng