BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020.

Cập nhật lúc: 15:42 16/01/2020

Ngày 7/1/2020, Ban Dân vận Huyện ủy Cư Kuin đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

       Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, công tác Dân vận của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực hưởng ứng các cuộc dận động tại địa phương. Từ đó, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Năm 2019, Ban dận vận Huyện uỷ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các xã tổ chức 32 buổi buổi phát động quần chúng với hơn 4.000 lượt người tham dự. Làm tốt công tác kết nghĩa với các buôn đồng bào DTTS, đã tổ chức thăm và tặng 857 suất quà tại các buôn kết nghĩa trị giá gần 193 triệu đồng. Vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” được gần 524 triệu đồng...

Ảnh: Toàn cảnh tại Hội nghị.

Ảnh: Toàn cảnh tại Hội nghị.

         Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Ban Dân vận Huyện ủy tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

          Nhân dịp này, Ban Dân vận Huyện ủy đã tặng giấy khen cho 6 tập thể, 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Dân vận năm 2019

T/h: MỸ HẰNG