CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ VIỆT ĐỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ, KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Cập nhật lúc: 14:34 23/11/2020

Ngày 20/11/2020, Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Đức đã tổ chức hội nghị đối thoại giải quyết đơn thư, khiếu nại của người lao động. Dự hội nghị đối thoại có ông Hồ Phúc Long, đại diện Tổng công ty và phê Việt Nam, ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Đức, đại diện ban nội chính tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND huyện, đại diện các ban, ngành của huyện cùng 219 hộ dân, người lao động có đơn thư, khiếu nại thuộc Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Đức.

Tại hội nghị đối thoại, nhiều ý kiến của người lao động xoay quanh việc: Quy định mức thu sản phẩm cà phê đối với diện tích cà phê xấu, cà phê trồng mới; Việc đầu tư vốn để đầu tư cho các hộ dân trồng mới; Việc đóng BHXH cho người lao động…

Ảnh: Quang cảnh tại buổi đối thoại.

Qua hội nghị đối thoại nhằm giải quyết những vướng mắc giữa người lao động và Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Đức. Tạo đồng thuận giữa các bên  trên cơ sở quy định của pháp luật và quyền lợi chính đáng của người dân.

T/h: Mỹ Hăng