Đảng bộ huyện Cư Kuin tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Cập nhật lúc: 08:08 12/06/2020

Ngày 5/6/2020, Đảng bộ huyện Cư Kuin đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Siu Niê Hương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã về dự hội nghị.

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát. Chủ động nghiên cứu, quán triệt triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát. Cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát của nhiệm kỳ 2015 - 2020 và hàng năm. Các cuộc kiểm tra cơ bản đi vào trọng tâm, trọng điểm, các cuộc giám sát được mở rộng, nội dung gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của đảng bộ, địa phương, đơn vị.

Ảnh: Đại biểu tham dự Hội nghị.

Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 167 tổ chức đảng, 9.965 đảng viên chấp hành theo Điều 30, Điều lệ Đảng. Tổ chức giám sát chuyên đề đối với 107 tổ chức đảng và 5 đảng viên. Ủy ban kiểm tra hai cấp đã thực hiện kiểm tra 84 đảng viên; kiểm tra, giám sát 191 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề 96 tổ chức và 54 đảng viên... Qua kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành tốt nội dung được kiểm tra. Những kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã góp phần đảm bảo giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.  

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị.

Ảnh: Các tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng tại hội nghị.

 Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng giấy khen cho 6 tập thể, 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020.

T/h: Mỹ Hăng