HĐND HUYỆN CƯ KUIN TỔ CHỨC KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ KHÓA III NHIỆM KỲ 2016 – 2021.

Cập nhật lúc: 08:52 16/03/2021

Ngày 12/3/2021, HĐND huyện Cư Kuin đã tổ chức kỳ họp Chuyên đề khóa III nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ảnh: Chủ tọa kỳ họp.

Kỳ họp chuyên đề lần này đã thông qua tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư: Xây dựng nhà hiệu bộ, 2 phòng chức năng, 8 phòng học, nhà bếp và tường rào, sân chơi Trường Mầm non Măng non xã Ea Bhôk; Xây dựng 4 phòng học, 2 phòng chức năng Trường TH Kim Châu xã Dray Bhăng; Xây dựng nhà hiệu bộ, 3 phòng chức năng, 3 phòng học bộ môn trường THCS Nguyễn Đình Chiểu xã Ea Bhôk; Xây dựng 8 phòng học 2 tầng, 1 phòng chức năng và sửa chữa nâng cấp 4 phòng học Trường TH YJut xã Dray Bhăng.

Ảnh: Đồng chí Lê Thái Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp.

Chủ trương khảo sát vị trí quy hoạch đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND và UBND, UBMTTQVN xã Ea Tiêu; Triển khai thực hiện lập hồ sơ đầu tư xây dựng Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

Ảnh: Đại biểu tham dự kỳ họp.

 Đồng thời, thực hiện miễn nhiệm Trưởng ban Kinh tế - xã hội của HĐND huyện và bầu chức vụ Trưởng ban Kinh tế - xã hội của HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Hồ Sỹ Nguyên, nguyên Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; Thực hiện công tác miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện nhiện kỳ 2016 – 2021 đối với ông Hồ Sỹ Nguyên, Trưởng ban kinh tế - xã hội huyện khóa III nhiệm kỳ 2016- 2021; Thực hiện công tác bầu Ủy viên UBND huyện khóa III nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Đặng Như Phú Tân, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và ông Nguyễn Thanh Minh, trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND huyện đã thảo luận, biểu quyết  thống nhất thông qua các các tờ trình và tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm, bầu chức vụ Trưởng ban Kinh tế - xã hội của HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu Ủy viên UBND huyện khóa III nhiện kỳ 2016 – 2021, đạt tỷ lệ 100%.

T/h: Mỹ Hăng