Hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Cập nhật lúc: 09:26 10/11/2017

Sáng ngày 08/11, UBND huyện Cư Kuin tổ chức Hội nghị Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và phổ biến, quán triệt các luật mới được ban hành

Tại hội nghị các đại biểu đã được tuyên truyền mục đích ý nghĩa của Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tầm quan trọng của việc quán triệt, phổ biến kịp thời nội dung của các văn bản luật mới ban hành đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân các dân tộc trong huyện.

Ngoài ra, Các đại biểu tham dự hội nghị đã được phổ biến, quán triệt  nội dung cơ bản của 04 Luật mới được Quốc hội 14 ban hành gồm: Luật trợ giúp pháp lý; Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật quản lý, sử dụng tài sản công và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự số 100/2015/QH13.

Hội nghị nhằm khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa Ngày Pháp luật và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành và thi hành pháp luật của các ban, ngành, đoàn thể, địa phương và nhân dân trên địa bàn./.

T/h: Quỳnh Liên