HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG CƠ BẢN 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Cập nhật lúc: 08:32 17/09/2020

Sáng ngày 16/9/2020 UBND huyện Cư Kuin đã tổ chức Hội nghị Sơ kết Công tác chuyên đề Xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. Ông Võ Tấn Huy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, trên cơ sở Nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện về kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2020, UBND huyện đã ban hành Quyết định giao kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2020 cho các đơn vị, với tổng số vốn là 38.300 triệu đồng. Tính đến hết ngày 10/9/2020, tổng số công trình được giao kế hoạch vốn là 190 công trình; tổng số vốn đã thực hiện giải ngân của các công trình dự là 16.218 triệu đồng, đạt 42,4%. Nhìn chung công tác triển khai thực hiện quản lý của các chủ đầu tư cơ bản đảm bảo yêu cầu, tiến độ thực hiện và thời gian quy định, một số dự án công trình đến nay đã quyết toán và đưa vào sử dụng như: Đường bê tông xi măng buôn Ea Mtă A, đường bê tông xi măng buôn Ea Mtă, đường bê tông xi măng buôn Khít A (tuyến 2), công trình sửa chữa nâng cấp đường giao thông nội thôn 18, xã Ea Ktur… Tuy nhiên, công tác giải ngân nguồn vốn một số công trình dự án khác còn chậm, do ảnh hưởng của dịch Covid 19.

Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc được nêu ra, tại hội nghị các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, đưa ra các ý kiến, giải pháp tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn được giao trong 03 tháng còn lại của năm 2020. Trong đó, nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp cần được quan tâm thực hiện đồng bộ, như: tập trung trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư; duy trì thường xuyên hoạt động giao ban xây dựng cơ bản hàng tháng và thành lập các đoàn kiểm tra để trực tiếp nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện theo kế hoạch được giao…/.

T/h: Quỳnh Liên