HỘI NGHỊ TẬP HUẤN MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 468/QĐ-TTg VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 107/2021/NĐ-CP.

Cập nhật lúc: 14:43 13/12/2021

Sáng ngày 13/12/2021, UBND huyện Cư Kuin đã tổ chức điểm cầu trực tuyến từ hội nghị tập huấn của UBND tỉnh về một số nội nội dung tại Quyết định số 468/QĐ-TTg và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được tìm hiểu nội dung Quyết định số 468/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/3/2021 phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Quyết định này sẽ lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính, nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, thay đổi cách thức quản trị hành chính từ truyền thông sang hiện đại, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số. Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả; hiện thực hóa chủ trương đẩy mạnh việc chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công mà nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm. Một số nội dung trong Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Qua hội nghị tập huấn, giúp các tổ chức, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu, cán bộ thực hiện giải quyết các TTHC nắm vững các quy định mới nhằm thực hiện có hiệu quả công tác TTHC trên địa bàn huyện.

Mỹ Hằng